North America

sortbjørn præriehund amerikansk bison
Black bear Prairie dog American bison
arktisk ulv Hvidhovedet havørn Elg 
Arctic wolf Bald eagle Moose